Algemene Voorwaarden Studio CABA

Studio CABA is een handelsnaam van Any Image bv

Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, KvK - 62436813

BTW nummer - NL854817621B01

1. ALGEMEEN

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u als consument (Klant) een bestelling plaatst op www.studiocaba.nl (de Website). Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de Klant en Studio CABA. Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over Studio CABA, staan op de Website. De algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als u een Klant bent en als u een bestelling plaatst op de Website.

1.2

Studio CABA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schrijffoutenof onjuiste afbeeldingen van producten op de Website, bijvoorbeeld fouten in de productbeschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen. Studio CABA heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. In het geval dat de Klant een artikel heeft besteld waarvoor een onjuiste prijs stond aangegeven, zal Studio CABA de Klant uiteraard informeren en afwachten of de Klant de prijswijziging accepteert, voordat Studio CABA de bestelling verder afhandelt. Alle afbeeldingen op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product.

 1.3

De Website en alle inhoud van de Website is eigendom van Studio CABA of haar technische partners. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Studio CABA.

 

2. OVEREENKOMSTEN EN BESTELLINGEN

2.1

De Klant kan alleen een aankoop doen via de Website als hij/zij de algemene voorwaarden accepteert. Door de voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de voorwaarden in hun geheel en bevestigt de Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie omtrent persoonsgegevens en dat hij/zij instemt met het gebruik van persoonsgegevens en cookies overeenkomstig het privacybeleid van Studio CABA zoals hier beschreven.

 2.2

Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer Studio CABA de bestelling van de Klant heeft bevestigd en wanneer de Klant een bevestiging van Studio CABA heeft ontvangen per e-mail. Studio CABA raadt de Klant aan de bevestiging te bewaren voor het geval de Klant contact wil opnemen van de klantenservice van Studio CABA. U kunt uw bestelling herroepen totdat deze is bevestigd door Studio CABA. Bij herroeping van de bestelling zal Studio CABA eventuele betalingen die de Klant of zijn/haar betaal- of creditcardmaatschappij al heeft gedaan met betrekking tot de bestelling, terugbetalen.

  

3. KLANTGEGEVENS 

3.1

Wanneer de Klant een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt hij/zij gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.  De Klant bevestigt dat de informatie die hij/zij opgeeft correct en volledig is en is verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van Studio CABA staat beschreven hoe het omgaat met persoonsgegevens van de Klant.

3.2

De Klant verbindt zich ertoe dat niemand anders gebruik maakt van zijn/haar inloggegevens. De Klant mag zijn inloggegevens niet bekendmaken aan een onbevoegde en moet ervoor zorgen dat hij/zij informatie betreffende zijn gebruikersnaam en wachtwoord op een zodanige manier bewaart dat onbevoegden geen toegang hebben tot die informatie.  In het geval dat de Klant vermoedt dat een onbevoegde toegang heeft tot zijn/haar wachtwoord, moet hij/zij Studio CABA daar per direct over informeren. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de Klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.

3.3

Wanneer Studio CABA vermoedt dat de Klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, zich op enige andere manier de Voorwaarden overtreedt, heeft Studio CABA het recht om de Klant te blokkeren.  Studio CABA heeft ook het recht om de Klant nieuwe inloggegevens toe te wijzen.

 

4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING 

4.1

Voor bestellingen op de Website gelden de prijzen zoals op de Website vermeld. Prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief btw. Prijzen zijn exclusief verzendkosten, die worden afzonderlijk vermeld.

 4.2

Op de Website staat beschreven op welke manier de Klant kan betalen. Studio CABA heeft het recht om vooraf voor de bestelling te worden betaald, tenzij de Klant voor betaling per factuur of een soortgelijke betalingsmethode heeft geselecteerd en Studio CABA deze optie heeft geaccepteerd. Bij betaling per factuur en bij betaling in termijnen kan Studio CABA of haar partner onderzoek doen naar het kredietverleden van de Klant. Als dit het geval is, wordt de Klant daarover geïnformeerd. Studio CABA behoudt zich het recht voor om niet altijd alle verschillende betaalmethodes aan te bieden. Studio CABA heeft ook het recht om de betaalmethode die de Klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.  Mogelijke restricties met betrekking tot betalingsopties staan op de Website vermeld.

  

5. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN 

Studio CABA kan op de Website af en toe promoties aanbieden met gunstiger voorwaarden omtrent de betaling of de herroepingstermijn. Deze gunstiger voorwaarden gelden voor de duur van de promotieaanbieding en uitsluitend voor die producten die Studio CABA in de promotiecampagne vermeld. Studio CABA behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotiecampagne, gelden deze Voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen van specifieke artikelen op de Website zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.

 

6. LEVERING EN BEZORGING

 6.1

Producten worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal werkdagen dat op de website wordt vermeld. Tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld in verband met de reservering van producten die niet op voorraad zijn), wordt de bestelling uiterlijk 10 werkdagen nadat Studio CABA de bestelling schriftelijk via de orderbevestiging heeft bevestigd geleverd. Als je je bestelling niet binnen de aangegeven levertijd hebt ontvangen, neem dan uiterlijk 10 werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact op met onze klantenservice.

 6.2

De verwachte levertijd van het product staat vermeld in de orderbevestiging, bij de kassa en/of op de betreffende productpagina op de Website. In het geval er niet uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen en de levering meer dan 10 werkdagen duurt en dit niet te wijten is aan de Klant, heeft de Klant het recht de aankoop te annuleren.

 6.3

Als een pakket dient te worden afgehaald, moet de Klant dit doen binnen de tijd vermeld in het afhaalbericht.  Pakketten moeten doorgaans persoonlijk en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald. De Klant ontvangt altijd een afhaalbericht waarin staat vermeld waar en wanneer een pakket kan worden afgehaald. Berichtgeving kan geschieden via e-mail, post en in het geval dat de Klant zijn/haar mobiele telefoonnummer heeft opgegeven, ook via een telefoongesprek of sms-bericht. In het geval dat de Klant het pakket niet afhaalt, heeft Studio CABA het recht om 20 euro kosten in rekening te brengen. Wanneer je kiest voor thuisbezorging moet er iemand thuis zijn om het pakket aan te nemen.

 

7. HERROEPINGSRECHT 

7.1

Op alle aankopen via de Website is een herroepingsrecht van 30 dagen van toepassing. Dit betekent dat de Klant het recht heeft zijn/haar aankoop te herroepen door dit, uiterlijk 30 dagen nadat de Klant of iemand die hem/haar vertegenwoordigde het product heeft ontvangen, aan Studio CABA mee te delen (herroepingstermijn). Alle producten moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin ze zijn bezorgd. We kunnen een een bedrag van de terugbetaling afhalen als het duidelijk te zien is dat de producten zijn gebruikt.

 7.2

In het geval dat de Klant de aankoop wil annuleren moet hij/zij, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, een duidelijk bericht, zoals hier beschreven, aan Studio CABA laten weten. De Klant moet zijn/haar naam, adres en andere relevante informatie zoals het ordernummer, factuurnummer en productnaam in zijn/haar bericht vermelden.

 7.3

In het geval dat de Klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de Klant en is de Klant verantwoordelijk voor de staat van het artikel vanaf het moment van ontvangst alsook tijdens de retourzending. Het artikel dient te worden verzonden binnen 30 dagen, gerekend vanaf de datum waarop Studio CABA over de gebruikmaking van het herroepingsrecht werd geïnformeerd. Het artikel dient in goede staat en goed verpakt, in de originele verpakking, te worden verzonden. Goederen dienen aan Studio CABA te worden geretourneerd volgens de aanwijzingen zoals vermeld op de Website, die hier te vinden zijn.

 7.4

In het geval dat de Klant spijt heeft van zijn aankoop, betaalt Studio CABA het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het artikel, inclusief de verzendkosten, terug. Een uitzondering geldt voor eventuele aanvullende verzendkosten als gevolg van de keuze voor een andere verzendmethode dan de standaard verzendmethode die Studio CABA aanbiedt. In het geval dat een deel van de bestelling wordt geannuleerd, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Studio CABA heeft het recht om van het terug te betalen bedrag een bedrag af te trekken overeenkomstig de waardevermindering van het artikel, als en tot de mate waarin wordt geconstateerd dat die waardevermindering is veroorzaakt doordat de Klant het artikel heeft gebruikt, meer dan nodig is om zijn eigenschappen of functioneren vast te stellen.

 7.5

Studio CABA betaalt het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop Studio CABA het bericht betreffende gebruikmaking van het herroepingsrecht heeft ontvangen. Studio CABA mag echter wachten met terugbetalen totdat Studio CABA het artikel ontvangen heeft of de Klant heeft bewezen dat het artikel verzonden is, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. De terugbetaling zal geschieden middels de betalingsoptie die door de Klant was geselecteerd, tenzij anders overeengekomen of tenzij er belemmeringen zijn voor die manier van terugbetaling.

 

8. OVERMACHT

Studio CABA is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar Studio CABA geen invloed op heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.   Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal Studio CABA de Klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie.  In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de Klant als Studio CABA het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

 

9. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN 

Studio CABA behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de Voorwaarden zullen op de Website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de Klant de Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of tijdens het bezoeken van de Website), dan wel 30 dagen nadat Studio CABA de Klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. Studio CABA raadt de Klant echter aan om de Website regelmatig te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen in de Voorwaarden.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1

Geschillen moeten allereerst worden opgelost in consensus, na overleg met de klantenservice van Studio CABA.

10.2

Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.