Ongeautoriseerde inhoud melden

Any Image heeft groot respect voor intellectuele eigendomsrechten. Wij volgen passende procedures om inhoud die inbreuk maakt op intellectueel eigendom direct te verwijderen uit het Any Image Sales Partner Netwerk.

Als afbeeldingen waarvan u de eigenaar bent (of waar u rechten op heeft) zonder uw toestemming op het Any Image Netwerk zijn geplaatst en u wilt dat deze worden verwijderd, stuur ons dan een e-mail.

Als uw afbeeldingen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders, zullen we deze verwijderen als we hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. We laten het u weten als dat gebeurt.